2 oktober 2015, om 22:00, Tuinzaal van Buitenherberg Ter Linde, Ommerweg 68 in Zuidwolde. | Tuinzaal van Buitenherberg Ter Linde, Ommerweg 68 in Zuidwolde.

Gewestelijke vergadering met als gast Henk Nijboer, onze financieel woordvoerder in de Tweede Kamer.

Hierbij nodigen we u uit voor de gewestelijke vergadering op vrijdag 2 oktober. We beginnen om 19.30 uur. Na het huishoudelijk gedeelte gaan we in gesprek met Tweede Kamerlid Henk Nijboer, financieel specialist. (http://www.pvda.nl/personen/Henk+Nijboer).

Onder het motto ‘Wat zou je doen met vijf miljard’, praten we over het maken van keuzes. Welke mogelijkheden heb je, wat zijn de gevolgen, waarom doen we iets wel of niet?

Als u mee wilt praten, kom dan op 2 oktober naar de Tuinzaal van Buitenherberg Ter Linde, Ommerweg 68 in Zuidwolde.

Met vriendelijke groet,

namens het gewestelijk bestuur, Ida Gerda Emmens