26 oktober 2015, om 22:00, Hotel Café Restaurant “Meursinge”, Hoofdstraat 48, Westerbork | Hotel Café Restaurant “Meursinge”, Hoofdstraat 48, Westerbork

Herziene Woningwet

Op maandag 26 oktober 2015 is er een bijeenkomst met het Tweede Kamerlid Albert de Vries (woordvoerder volkshuisvesting voor de PvdA ) en Marcel Tankink, KAW Architecten over de invoering van de herziene Woningwet.

Zoals bekend mag zijn is de herziene Woningwet 1 juli jl aangenomen. Deze herziene Woningwet betekent nogal wat voor zowel wooncorporaties, gemeenten als belangenorganisaties van huurders. De invloed van gemeenten en huurdersorganisaties wordt aanzienlijk groter. Gemeenten zullen op basis van een actuele woonvisie meer richting moeten geven aan het volkshuisvestingsbeleid.

Het investeringsprogramma dient concreet te zijn voor het lopende jaar met een doorkijk naar de volgende vier jaar en in prestatieovereenkomst dient te worden vastgelegd.

Vooral voor de raadsfracties van de PvdA ligt hier een kans om het PvdA beleid op het terrein van de volkshuisvesting vorm te geven. Dat is de reden dat wij deze bijeenkomst hebben georganiseerd om u van de juiste informatie te voorzien.

Indeling van de avond:

Albert de Vries

Herziening van de Woningwet;
Politiek, toezicht en huurders;
Voorzieningen, leefbaarheid in dorpen en wijken;
Waar mogen wooncorporaties zich nog mee bezighouden?;
Betaalbaarheid van het wonen;
Marcel Tankink

Woonvisie, wat wordt van de gemeente verwacht?;
Meer zeggenschap van de gemeenten op beleid van wooncorporaties;
Investeren in nieuwbouw, (vervangende nieuwbouw) huur, koop en renovatie,
Duurzaamheid;
Terugdringing wachtlijsten; huisvesting statushouders;
Werkgelegenheid, leerlingbouwplaatsen;
Vastlegging van de opgaves van het volkshuisvestingsbeleid in een prestatie overeenkomst
De bijeenkomst begint om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur.

De organisatie is in handen van Jan Hulsegge (afdeling Emmen), Marko Slangewal en Joop Slomp (afdeling Coevorden) Kees Vos ( afdeling Borger-Odoorn) en Albert Huizing ((werkgroep Actief en Dichtbij, sectie fysiek)