27 oktober 2015, om 22:00, restaurant Meursinge, Hoofdstraat 48 in Westerbork. | restaurant Meursinge, Hoofdstraat 48 in Westerbork.

Werkgroep Ouderenbeleid PVDA Drenthe

Op dinsdag 27 oktober staan het langer zelfstandig wonen en het toegankelijker maken van Drenthe voor ouderen en mensen met een beperking centraal. Daarvoor spreken we met Marnix Norder en Gerrit Hidding.

Ouderen, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen is een veel besproken onderwerp. Voor ouderen en anderen die minder mobiel zijn, wordt het leven bovendien een stuk aangenamer wanneer zij gebouwen gemakkelijk in en uit kunnen en met minder hindernissen te maken krijgen als zij ergens naar toe willen. Welke mogelijkheden zijn er voor verbetering en wat zijn de knelpunten?

Wij hebben deskundige sprekers uitgenodigd. Marnix Norder, oud-gedeputeerde en oud-wethouder, nu voorzitter van het door het kabinet ingestelde ‘Aanjaagteam langer zelfstandig wonen’, kan ons goede voorbeelden geven voor verbetering. Dat kan Gerrit Hidding uit Emmen ook op het gebied van verbetering van de toegankelijkheid. Gerrit Hidding, zelf rolstoelgebonden, heeft dit jaar een nota hierover geschreven voor de gemeente Emmen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol, maar ook verenigingen, zorgaanbieders, woningcorporaties, provincie en welzijnsorganisaties. PvdA-leden, actief in deze organisaties, hebben de mogelijkheid om verbeteringen te bewerkstelligen. Hebt u daar ideeën over of ervaring mee komt u dan naar de bijeenkomst op 27 oktober.

Meer informatie is te vinden op de website van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe, die is belast is met de organisatie van de bijeenkomst van 27 oktober.
Volg de komende tijd de Facebookpagina van de werkgroep voor meer informatie over de onderwerpen en de bijeenkomst.