Begroting 2019: veel geblaat, weinig wol

9 november 2018

Donderdag 8 november behandelde de gemeenteraad de begroting 2019.

Tot stomme verbazing van bijna de voltallige oppositie, gaf het college bloedserieus aan dat ze geen voorstellen hadden, anders dan de OZB te verhogen met 1,75% en tarieven afvalstoffenheffing bij te stellen. Overigens waren die laatste tarieven al een paar maanden geleden vastgesteld, maar dat terzijde. De raad moest maar met voorstellen komen. “Wat gaat u er dan mee doen?”, vroeg Marjoleine Schoevers namens de PvdA. Het antwoord was dat ze ernaar gingen kijken en dan zouden kiezen welke voorstellen een ereplaatsje zouden krijgen in het bestuursakkoord. Bestuursakkoord? Ja, want dat moet nog geschreven worden.

Een tweede misser was dat er onduidelijkheid heerste over de hoeveelheid geld die voor de ‘Bedrijfsvoering’ nodig zou zijn. Het is al merkwaardig dat de gemeenteraad tijdens elke begrotingsvergadering sinds 2015 moet besluiten over de hoeveelheid geld die voor de bedrijfsvoering kan worden vrijgemaakt. Dat daar iets grondig mis is met de aansturing en leiding, is na 3 jaar extra geld erin pompen wel helder. Raadsleden hadden pas een week voor de vergadering bedragen gehoord die tussen 6 ton en 1,3 miljoen lagen. Geen duidelijkheid dus. Ook onduidelijk bleef, of het een eenmalige of een  terugkerende kostenpost zou moeten zijn. Het college noemde zelfs helemaal geen bedrag.

Naarmate de avond vorderde, steeg in onze fractie de verbijstering en onthutsing: roept dit college  de voltallige raad bijeen, om de vergadering over de kadernota 2019 over te doen? Want meer was het niet. En behalve dat: had het college nou wel of niet informatie over het benodigde geld voor ‘bedrijfsvoering’ achtergehouden? Wat ons ook in hoge mate stoorde was dat de grootste coalitiepartij, Gemeentebelangen, gedurende de discussie geen enkele reactie gaf op vragen die door de andere fractie aan ze werden gesteld. De enige uitlating van Gemeentebelangen was bij monde van fractievoorzitser Miranda Pathuis dat zij er niet in geloofde dat de conflicten in Tweede Exloermond opgelost konden worden, omdat het dorp daar niet toe bereid was!

Voor de PvdA alle reden om de koppen bij elkaar te steken gedurende de schorsing en in de tweede termijn vooral op deze waardeloze manier van omgaan met elkaar in te gaan. De woordvoering van Henk Zwiep maakte diepe indruk op het college. De burgemeester, Jan Seton, trok het boetekleed aan, gaf toe dat het college in gebreke is gebleven als het om informatievoorziening gaat en dat daardoor de raad haar werk niet heeft kunnen doen.