20 september 2015

Asielzoekers

In de zomer heeft het college een gesprek gevoerd met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Er is niets afgesproken, behalve dat het college geen besluit wil nemen zonder hierover met de raad te overleggen. De fractie van PvdA vind dat eigenlijk heel vanzelfsprekend en is niet erg te spreken over de geheimzinnigheid waarmee het gesprek werd omgeven. Een enquete door een nieuwszender heeft er voor gezorgd dat de gehele raad op de hoogte werd gesteld van dit gesprek. Wat ons betreft had dat direct moeten gebeuren.

Wij willen niet op de zaken vooruit lopen, maar we laten ons ook zeker niet overvallen. Daarom zal in de komende weken de mogelijkheid dat onze gemeente asielzoekers gaat opvangen door ons worden onderzocht, zodat we goed beslagen ten ijs komen als we hierover met het college in debat gaan.