12 juni 2013

Bezoek aan de Tweede Kamer

Onlangs is een afvaardiging van onze afdeling naar Den Haag geweest. zij hebben daar een commissie vergadering bijgewoond van de commissie infra &milieu.
Tijdens deze vergadering werd gesproken over de ‘ Structuurcommissie Wind op Land ‘. Een belangrijk onderwerp binnen onze gemeente omdat dit de Windmolens betreft die mogelijk ook in onze gemeente komen.

B IMG_3127

A IMG_3125