concept verkiezingsprogramma 2018-2022

15 november 2017

Voorwoord

In ons verkiezingsprogramma 2018-­2022 vormen inleven, verbinden en meedoen de basis voor onze keuzes in de komende vier jaar
Wat betekenen deze woorden en hoe gaan we deze woorden omzetten in daden?

Inleven
De PvdA voelt zich betrokken bij alle inwoners van de gemeente Borger-­Odoorn. Wij doen ons best om ons in te leven in de inwoners in onze gemeente, uw situatie. Dit noemen we empathie. De communicatie tussen gemeente en inwoners moet beter en kan beter, wij praten niet langs onze medemensen heen, maar luisteren naar u en proberen te begrijpen wat u bezighoudt.

Verbinden en meedoen
Ook in Borger-­Odoorn is het niet voor alle mensen en organisaties even gemakkelijk om mee te doen. Wij staan voor het versterken en ondersteunen
van iedereen en elke organisatie die dit (tijdelijk) nodig heeft. Dit doen we door de verbinding met u te zoeken en de verbinding binnen onze samenleving te verbeteren. Daarbij vinden wij het vanzelfsprekend dat mensen vóór regels komen.

(bron:http://motivatiebeelden.blogspot.nl/2014/07/gelijkheid-­en-­rechtvaardigheid.html)

Wij vinden dat Borger-­Odoorn een sociale gemeente moet zijn die haar inwoners betrekt bij haar besluiten en uitvoering van die besluiten. Een gemeente ook, die financieel gezond is. Veel zaken gaan in onze gemeente goed, daar hebben we ook als PvdA hard aan meegewerkt.
De speerpunten van de PvdA voor 2018-­2022, zijn erop gericht om van Borger-­Odoorn een nóg mooiere en nóg betere gemeente te maken.
Inleven, verbinden en meedoen.
Wat betekent dat voor uw werk en uw inkomen, voor het wonen in onze gemeente, voor de zorg en voor het oprichten van coöperaties?
U leest het in dit verkiezingsprogramma van de PvdA Borger-­Odoorn 2018-­2022.

Werk en Inkomen

Armoede en schulden vormen een groot probleem, ook in onze gemeente.
Er gaat veel leed schuil achter deze constatering. Financiële problemen kunnen spanningen in een gezin veroorzaken, gezondheidsklachten en stress.
Werk hebben is in veel gevallen een oplossing. Werk hebben zorgt ervoor dat mensen weer
(zelf)respect, sociale contacten en een inkomen krijgen.
De PvdA wil een structurele aanpak voor deze problemen rondom werk en inkomen.

Wat gaan we doen?
1. De PvdA trekt 1 miljoen uit voor werkervaringsbanen.
Verbinden en meedoen: er is werk genoeg in onze gemeente, kijk maar naar het aantal vrijwilligers waarop veel organisaties een beroep moeten doen. Maar helaas is het aantal betaalde banen veel beperkter. Wij maken banen van werk, dat nu door vrijwilligers wordt gedaan. Daarbij valt te denken aan een dorps-­conciërge, conciërge basisscholen, mantelzorg ondersteuners, chauffeurs voor vervoer van de oudere inwoners, een ‘Oog en oor functie’ voor handhaving in de openbare ruimte. Dit doen we in alle vier leefgebieden.

2. De PvdA gaat een proef opzetten met het basisinkomen.
Een basisinkomen is een inkomen van de overheid voor elke inwoner, ongeacht het inkomen en vermogen. Een basisinkomen geeft financiële zekerheid en biedt ruimte om te werken en te ondernemen. Een basisinkomen zorgt in onze ogen voor een betere verdeling tussen betaald en onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Wonen

Betaalbaar wonen is allang niet meer alleen een kwestie van betaalbare huur. Energielasten en aanpassingen aan de woning bij ziekte en ouder worden spelen een grote rol. De overheid wil over 30 jaar dat we aardgasvrij wonen en de overheid heeft bepaald dat ouderen langer in hun eigen huis moeten blijven wonen.

Wat gaan we doen?
3. De PvdA zorgt ervoor dat woningcorporaties woningen energiezuinig maken. Hiermee doen de woningcorporaties waar ze voor zijn: de woonlasten betaalbaar houden. Het energiezuiniger maken van woningen levert ook werkgelegenheid op. Wij gaan voor zeggenschap van huurders over hun woning en hun woonomgeving.

4. De PvdA is voor een evenwichtig woningbestand, dat betekent dat er voldoende woningen moeten zijn, die geschikt zijn voor jongeren, gezinnen en ouderen.

5. De PvdA wil verder met de duurzaamheidslening, (energiezuinig bouwen voor iedereen) de blijverslening (zodat ouderen hun woning kunnen aanpassen aan hun zorgbehoefte) en de starterslening (die maken dat jongeren makkelijker kunnen starten bij aankoop eigen woning).

Zorg

Elke inwoner moet de zorg krijgen die nodig is. Niet de regel, maar de mens staat voor de PvdA op nummer 1. Maatwerk is daarbij voor ons de belangrijkste manier waarop zorg kan worden verleend. Onze gemeente heeft grote ervaring in maatwerk en dat willen we verder versterken.

Wat gaan we doen?
6. De PvdA gaat op thema’s in gesprek met betrokkenen over de zorg. Thema’s: waar botst de praktijk met de regels? Op welke wijze kan met minder kosten beter resultaat worden behaald? Hebben betrokkenen voldoende regelruimte? Hoe is het samenspel tussen aanbieder en zorgvrager?

Coöperaties

In onze gemeente zien we veel initiatieven ter versterking van onze samenleving ontstaan. Regels, bureaucratie en onbekendheid met subsidiemogelijkheden en uitvoering zijn daarbij vaak nog hindernissen. Het speelveld kan eerlijker worden, door inwoners verantwoordelijkheid en ruimte te geven.

Wat gaan we doen?
7. De PvdA biedt meer ruimte voor coöperaties, waarin inwoners hun eigen ideeën tot ontwikkeling kunnen brengen en waarbij ze minder last van de regels hebben. De gemeente biedt onafhankelijke ondersteuning aan inwoners die de handen ineenslaan om bijvoorbeeld collectief internet, zorg, zwembad, sport, energieopwekking of wat dan ook te realiseren.

Inleven, verbinden en meedoen: spreek ons hierop aan!