20 juni 2013

Dagboek van een raadslid: Windmolens nee!

Henk Zwiep

Henk Zwiep

Het vorige dagboek sloot ik af met de mededeling dat een groot deel van de inwoners van onze gemeente geen windmolens in ons gebied willen en dat de PvdA Borger-Odoorn dat signaal serieus neemt en dat ook zal uitdragen naar de provincie en het Rijk. De afgelopen periode is hierom contact gezocht met Albert de Vries, woordvoerder Wind op het land voor de PvdA in de Tweede Kamer en met Rein Munniksma Gedeputeerde in Drenthe. Verder is voor het PvdA congres in Leeuwarden een motie ingediend waarbij de PvdA Borger-Odoorn vraagt om een diepgaand onderzoek over de effecten van windmolens op het welzijn en de gezondheid van omwonenden. Het partijbestuur onder leiding van Hans Spekman heeft deze motie overgenomen.

Door: Henk Zwiep, fractievoorzitter PvdA Borger-Odoorn

De motie over de effecten van de aanwezigheid van windmolens op de gezondheid en welzijn van de mens is ietwat ondergesneeuwd tijdens het congres doordat alle aandacht uitging naar de motie over het strafbaar stellen van illegaliteit. Zeker nu door Diederik Samsom is aangegeven dat de afspraken in het regeringsakkoord voor hem sterker zijn dan een door het congres aangenomen motie. Daarmee legt Diederik de motie naast zich neer. 12 mei komt er zoals nu voorzien een extra congres vooral over dit onderwerp.

Motie opgemerkt
Ondanks de aandacht voor de motie over illegaliteit is het aannemen van de motie voor een onderzoek over de effecten van windmolens op het welzijn en de gezondheid van de mens ook niet zonder gevolgen en onopgemerkt gebleven. Met Albert de Vries, sinds kort woordvoerder voor de PvdA op het dossier Wind op land, is afgesproken dat hij de minister hier vragen over gaat stellen bij de behandeling in de Tweede Kamer van de (Ontwerp) Structuurvisie Windenergie op land, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld. Daarnaast hebben, namens de PvdA Borger-Odoorn, wethouder Jacob Bruintjes en ondergetekende in het bijzijn van Rein Munniksma aan Albert de Vries aangeven dat er in het veenkoloniale deel van onze gemeente geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens. Niet dat we het nu hebben opgelost, maar het is, voor wat betreft de PvdA zowel landelijk als op provinciaal niveau wel duidelijk hoe een groot deel van de bevolking denkt over de plaatsing en de grote plannen over windmolens in onze gemeente.

Belangrijk voor ons
Afgelopen zaterdag in Cassata voor Radio en TV Drenthe nogmaals uit kunnen leggen waarom het belangrijk voor ons is dat de motie op het partijcongres is aangenomen. Dat laatste is overigens ook de overtuiging van gedeputeerde Munniksma en een deel van de initiatiefnemers, de boeren Ten Have en Mentinck. Je kunt immers nooit genoeg onderzoek doen naar gezondheid van de mens.

Inzameling voedselbank
Naast de windmolens is er natuurlijk ook nog aandacht voor andere zaken, zoals de landelijke inzamelingsactie van de PvdA van voedsel voor de voedselbank. Op zaterdag 11 mei wordt, in samenwerking met de voedselbank Borger-Odoorn, van 10.00 tot 13.00 voedsel ingezameld in de hal van de Albert Heijn in Borger. Een en ander gebeurt in samenwerking met het Kees Dekkingafonds. Voor dit fonds wordt gelijktijdig een inzamelingsactie gehouden voor een te realiseren muntmozaïek.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op 5 mei 2013