20 juni 2013

Dagboek van een raadslid: Windmolens ja of nee!

Henk Zwiep

Henk Zwiep

De afgelopen periode stond, politiek gezien, veelal in het teken van de windmolens. Veel vergaderingen zijn het afgelopen jaar bepaald door de discussie over windmolens in het veenkoloniaal gebied. In april heeft het college van Borger-Odoorn, bij monde van wethouder Jacob Bruintjes van de PvdA, aangegeven dat zij de gebiedsvisie zonder advies aan de gemeenteraad voor wil leggen. Dat betekent dat de gemeenteraad van Borger-Odoorn zich nu uit moet spreken over de plaatsen waar wel of geen windmolens kunnen worden gerealiseerd. De PvdA heeft inmiddels een standpunt ingenomen over de gebiedsvisie. Zonder nieuwe argumenten, die ons ongelijk aantonen, stemt de PvdA Borger-Odoorn tegen de voor te leggen gebiedsvisie.

Door: Henk Zwiep, fractievoorzitter PvdA Borger-Odoorn

Het proces om te komen tot een gebiedsvisie en de reacties die we hebben ontvangen gedurende de inspraakperiode, de bijeenkomsten in Valthermond en Gasselternijveen en de ingebrachte zienswijzen hebben ons nog sterker dan al het geval was laten zien dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van windmolens in het veenkoloniaal gebied. Deze signalen kan en mag je niet negeren. De mening van de inwoners van het gebied zijn duidelijk. Er is geen draagvlak. Door als PvdA van Borger-Odoorn duidelijk te maken dat er geen draagvlak is, gaat er ook een signaal naar de Provincie en naar Den Haag. Het moet op een andere manier. De volgorde moet anders, eerst een discussie en dan grote plannen maken. Nu zijn er al grote plannen, terwijl er geen maatschappelijke discussie is gevoerd over duurzame energie. Deze maatschappelijke discussie moet eerst gevoerd worden.

Achteraf geïnformeerd
Wat daarbij ook stoort is de wijze waarop zowel de inwoners van ons gebied als de gemeente achteraf worden geïnformeerd. De provinciale omgevingsvisie die ter inzage heeft gelegen kende de gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze niet als zoekgebied voor windmolens. Beide gemeenten zijn op het laatste deel van de besluitvorming toegevoegd als zoekgebied voor windmolens. De provincie heeft de keuze gemaakt, om zonder overleg met de gemeente de gemeente Borger-Odoorn, het veenkoloniaal gebied aan te wijze als zoekgebied voor windmolens. Verder heeft de provincie afspraken gemaakt met het Rijk over het aantal Megawatt dat de provincie moet leveren aan de landelijke taakstelling. 280 Megawatt. Ook hier zijn de gemeenten niet of nauwelijks bij betrokken.

Verantwoordelijkheid nemen
Wij willen als PvdA dan ook niet de verantwoordelijkheid nemen om te staan voor een plan waar we zo weinig bij zijn betrokken, waar we zo weinig over hebben kunnen meedenken en dat zo weinig draagvlak kent. Daargelaten hoe wij daar als partij zelf in staan. De provincie mag in mijn ogen dat ook niet van de gemeente verwachten. Als de provincie vindt dat er wel voldoende draagvlak is, dan moet zij daarvoor dan ook maar de verantwoordelijkheid nemen.

Weerstand is totaal
Vaak krijg ik de vraag of we door het wegstemmen van de gebiedsvisie ook niet de mogelijkheid weggeven om mee te bepalen waar de windmolens kunnen komen. Dat is waar, maar de weerstand is veel sterker dan dat er op bepaalde plaatsen geen windmolens kunnen komen. De weerstand is totaal. Geen windmolens dat is de boodschap van een groot deel van de inwoners in ons gebied. Dat signaal nemen wij serieus en zullen we ook blijven uitdragen bij de provincie en bij het Rijk.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op 14 april 2013