Door Henk Zwiep op 17 januari 2015

De fractie van de PvdA kiest voor aansluiting op de N34 voor Emmen-Noord.

BORGER-ODOORN- De PvdA fractie in de gemeente Borger-Odoorn is van mening dat de nieuw aan te leggen on-gelijkvloerse kruising op de N34 het beste past op de huidige aansluiting Emmen-Noord. De fractie komt tot dit standpunt op basis van het afwegen van belangen in het kader van verkeersveiligheid, leefbaarheid, maatschappelijk draagvlak en ook op basis van (in)formele reacties van verschillende politiek partijen in Provinciale Staten en de gemeenteraad van Emmen.

 

De heer Kees Vos raadslid voor de PvdA Borger-Odoorn geeft aan dat verkeersveiligheid van groot belang is. Maar naast de verkeersveiligheid, weegt de PvdA ook de leefbaarheid mee die verandert door verkeersmaatregelen en het draagvlak dat er onder de inwoners is voor het nemen van verkeersbesluiten. Er is daarmee geen discussie of er een aansluiting moet komen, maar wel waar die moet komen. De aansluiting op de N34 bij Klijndijk staat al een enige jaren op de agenda. Door verschillende belangen groepen is meegedacht, ingesproken en discussie gevoerd over de plaats waar de aansluiting moet komen of aan de Slenerweg in Klijndijk of op de huidige locatie Emmen-Noord In opdracht van de Provincie is door drie verschillende ingenieursbureaus onderzoek gedaan naar haalbaarheid en de te verwachten verkeerseffecten. Daarmee zijn er ook drie rapporten opgesteld. Ook is aan een werkgroep van verschillende belangengroepen uit Klijndijk, Odoorn en verdere omgeving zoals de wijk Emmermeer om advies gevraagd.

 

Het betreft dan ook een complex proces tussen de Provincie Drenthe, de gemeente Borger-Odoorn, de gemeente Emmen en ook nog de gemeente Coevorden. Deze laatste gemeente in verband met de inwoners van t’Haantje. Omdat er zoveel belangen zijn is het lastig om de goede afweging te maken. In principe beslist de provincie over de verkeersmaatregel, maar die zoekt draagvlak voor haar besluiten. Onder andere ook omdat de gemeente Borger-Odoorn moet besluiten over een eventuele bestemmingsplan wijziging. Maar ook omdat er andere verkeersbewegingen op gang kunnen/zullen komen door de te nemen verkeersmaatregel. Daarmee is draagvlak van de gemeente
Borger-Odoorn en de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn ook van groot belang. Maar ook de gemeente Emmen kent hierin haar belangen. Bijvoorbeeld de belangen van de Middenstand in Emmermeer en de bewoners in en rond dit gebied. Verder is van belang op welke wijze het verkeer vanuit Emmen wordt afgewikkeld. Kiest de automobilist voor de Friesland route of voor Emmen Noord? Dat is weer afhankelijk van de wegen in Emmen. Om de route van het verkeer te beïnvloeden is het ook van belang welke keuzes de gemeente Emmen maakt t.a.v. de rotonde bij de Weerdingerstraat en de Odoornerweg. Als de gemeente Emmen kiest voor het verkeersluw maken van de Odoornerweg en het upgraden van de omgeving bij de Weerdingerstraat, dan gaat de voorkeur van de automobilist er op basis van het laatste rapport van Haskoning uit naar de Slenerweg, maar als de gemeente Emmen kiest om deze verkeersmaatregelen niet te nemen dan gaat de voorkeur volgens hetzelfde rapport uit naar de huidige afslag Emmen-Noord. Het huidige Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) gaat uit van het nemen van maatregelen bij de Weerdingerstraat en de Odoornerweg. Maar de signalen die de PvdA Borger-Odoorn ontvangt via informeel overleg geven steeds nadrukkelijker aan dat een groot deel van de raad van de gemeente Emmen het GVVP aan wil passen en wil kiezen voor het behouden voor de afslag Emmen-Noord. Het lijkt er echter op dat iedereen op elkaar wacht. De gemeente Emmen wacht op besluitvorming in Borger-Odoorn en de gemeente Borger-Odoorn heeft voor een weloverwogen besluit het standpunt van de gemeente Emmen nodig.

De PvdA Borger-Odoorn, zo geeft de heer Kees Vos aan, wil echter niet langer wachten en maakt op voorhand haar mening kenbaar.. Zij is van mening dat in het zuiden van de gemeente Borger-Odoorn, op basis van verkeersveiligheid, de leefbaarheid in en rondom Klijndijk, het economisch belang van ondernemers in Emmermeer, de bereikbaarheid van hulpdiensten en het maatschappelijk draagvlak dat de PvdA op dit moment constateert voor het open houden van de huidige locatie de keuze moet vallen op het behoud van afslag Emmen-Noord.

 

Henk Zwiep, fractievoorzitter PvdA Borger-Odoorn

 

 

Henk Zwiep

Henk Zwiep

  Woonplaats          : Drouwenerveen Geboortedatum  : 18 april 1960 “Groot zijn in kleine dingen” Henk Zwiep werd geboren in Hollandscheveld in de gemeente Hoogeveen. Na de MAVO, MEAO, militaire dienst en een tijdje te hebben gewerkt als woningstoffeerder, is hij in 1981 bij de gemeente Hoogeveen gaan werken op de afdeling Sociale Zaken. Daarna heeft

Meer over Henk Zwiep