Door Henk Zwiep op 9 november 2016

De PvdA wil betere verdeling van de afvalstoffenheffing voor de minima.

BORGER-ODOORN  – Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de PvdA een amendement ingediend om de afvalstoffenheffing op het variabele deel te verlagen in plaats van het vaste deel. Dit omdat de minima kwijtschelding kunnen ontvangen voor het vaste deel en niet voor het variabele deel. Andere partijen steunden dit voorstel niet, waardoor de PvdA de enige partij is die opkomt voor de minima.

De PvdA heeft voorgesteld om de verlaging dit jaar in mindering te brengen op het variabele deel in plaats van het vaste deel, zoals de afgelopen 4 jaar is gedaan. Dit omdat de inwoners met het laagste inkomen wel kwijtschelding aan kunnen vragen voor het vaste deel, maar niet voor het variabele deel. In vier jaar tijd gaat het daarbij om ongeveer € 40,– per gezin per jaar.

De overige fracties hebben aangegeven dat zij vinden dat het principe de vervuiler betaalt zwaar moet wegen en dat daarmee vooral het vaste tarief moet worden verlaagd. Ook de PvdA steunt het principe dat de vervuiler voor zijn vervuiling moet betalen, maar de PvdA hecht er meer waarde aan dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Henk Zwiep, fractievoorzitter van de PvdA, gaf aan dat het een keuze is om de verlaging van kosten van afval op het variabele deel of het vaste deel te doen, en dat niet iedereen de keuze maakt om oog te hebben voor de minder bedeelden in onze gemeente of gezinnen in een dure fase van hun leven. Doordat het voorstel van de PvdA niet is aangenomen, kunnen minima minder kwijtschelding aanvragen dan wat mogelijk was geweest

Henk Zwiep

Henk Zwiep

  Woonplaats          : Drouwenerveen Geboortedatum  : 18 april 1960 “Groot zijn in kleine dingen” Henk Zwiep werd geboren in Hollandscheveld in de gemeente Hoogeveen. Na de MAVO, MEAO, militaire dienst en een tijdje te hebben gewerkt als woningstoffeerder, is hij in 1981 bij de gemeente Hoogeveen gaan werken op de afdeling Sociale Zaken. Daarna heeft

Meer over Henk Zwiep