De PvdA wil betere verdeling van de afvalstoffenheffing voor de minima.