12 februari 2017

Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie

Fractielid Marjoleine Schoevers vroeg in de raadsvergadering op een bijzondere manier aandacht voor het thema ‘Toegankelijkheid’. Zij pleitte ervoor om zoveel mogelijk hindernissen, die mensen met een beperking ervaren, weg te nemen.

Om de raadsleden en het college kennis te laten maken met het thema, bood de PvdA-fractie iedereen een boekje over toegankelijkheid aan. Het boekje is in gemakkelijke taal geschreven door twee ervaringsdeskundigen.

Op deze website en deze facebook pagina kun je lezen welke acties we ondernemen om van Drenthe de meest toegankelijke provincie te maken.