1 maart 2014

PvdA Borger-Odoorn gaat ‘Gewoon Doen!’

Van zes dorpskernen naar vier leefgebieden

BORGER-ODOORN – Het is in de politiek niet gebruikelijk om achterom te kijken. Meestal wordt naar voren gekeken. De kiezers, zo wil het verhaal, kiezen op beloften voor de toekomst en niet op resultaten uit het verleden. Toch wil ik u nog even meenemen naar de afgelopen vier jaar.

Door: Henk Zwiep

De begroting van de gemeente Borger-Odoorn is de afgelopen jaren van ongeveer 60 miljoen gekrompen naar ongeveer 55 miljoen. Daarvoor is de afgelopen vier jaar voor vier miljoen bezuinigd. Dat hebben we weloverwogen en met maatwerk voor de inwoners gedaan. Hebben we er dan niets van gemerkt? Natuurlijk wel. Er is minder geld beschikbaar voor groen, dat zie je. Er is minder geld beschikbaar voor wegen, dat zie je ook. Maar we hebben een groot aantal zaken nog wel gedaan. Dat lag dan vooral in de sfeer van de directe leefomgeving. We hebben met maatwerk en inspanning van andere instanties (woningbouwcorporaties) een drietal MFA’s in onze gemeente weten te realiseren. In Nieuw Buinen, Valthermond en Borger. Ook is met maatwerk het nieuwe voetbalonderkomen van VV Nieuw Buinen de Buunerdrome gerealiseerd. Er is maatwerk geleverd bij de inrichting van het dorpsplein in Odoorn en het in stand houden van het zwembad De Zwaoi in Valthermond.  In de grootste dorpen is gewerkt aan het realiseren en in standhouden van dorpshuizen. Ook hier maatwerk. In de afgelopen vier jaar is in onze gemeente in een financieel moeilijke tijd toch veel gerealiseerd.

En nu naar de toekomst. Het verkiezingsprogramma van de PvdA Borger-Odoorn, is getiteld GEWOON DOEN!. Het bestaat uit drie uitgangspunten waaraan de PvdA de komende vier jaar het te voeren beleid wil toetsen. Te weten: Solidair, Samen en Stimuleren (ondersteunen). Een Solidaire samenleving is een samenleving waarin iedereen iets voor elkaar over heeft en samen zoekt naar een manier van leven die goed is. De PvdA wil zorgen voor een leefomgeving waarin we samen werken aan goede ideeën. Daarom helpt de PvdA ook mee om randvoorwaarden daarvoor te realiseren of in stand te houden. Maar de gemeente kan dat niet alleen. Vaak moet het samen met de inwoners. De PvdA wil zorgen dat we samen werken aan goede ideeën. U als inwoner van uw dorp weet wat u wilt. De gemeente kan lang niet meer alles zelf. U als inwoner kunt dat ook niet. Maar samen kan dat wel. De PvdA staat dan ook voor het motto: Werkt u voor uw dorp aan een goed idee, dan werkt de gemeente met u mee!

De uitgangspunten Solidair, Samen en elkaar Stimuleren zijn daarbij  sterk van toepassing.  De komende vier jaar willen wij de ingeslagen weg van de afgelopen periode  voortzetten, om samen met u te werken aan een sociale gemeente in een mooie leefomgeving. Wij gaan het GEWOON DOEN!