12 februari 2017

Gemeentebelangen, D66 en Christen Unie lachen om de stem van de kiezer

Op initiatief van Gemeentebelangen, D66 en Christen Unie werd in de raadsvergadering van 9 februari 2017 een ontstellend besluit genomen.
We leggen het u uit, want we kunnen ons voorstellen dat artikel 49 u niet 1-2-3 voor ogen staat.
Zo ging het altijd: Stel, u hebt bij de verkiezingen op Marie van Gemeentebelangen gestemd. U hebt vertrouwen in Marie, ze zal uw belangen professioneel en integer vertegenwoordigen in de gemeenteraad, het hoogste orgaan in de gemeente.
Jammer genoeg krijgt Marie nét niet genoeg stemmen en ze komt niet in de raadsfractie. Marie wordt wel beëdigd als fractie-assistent: ze ondersteunt de fractie in haar werk en ze vertegenwoordigt u in de beeldvormende vergaderingen. Daarin bereidt Marie belangrijke raadsbesluiten voor. Uw stem op Marie is vertaald in haar bijdrage aan de besluitvorming.

Als het aan GB, D66 en CU ligt is het vanaf nu afgelopen met de democratie! Marie mag helemaal niets doen. Gemeentebelangen kiest iemand uit die hun het beste past. Dat kan een familielid zijn, iemand uit het bedrijf van een vooraanstaand partijlid, een grote ondernemer uit de gemeente die Gemeentebelangen sponsort. Gemeentebelangen negeert het grote aantal stemmen op Marie en volgt helemaal zijn eigen agenda. Uw stem is niets waard.

De PvdA fractie noemt dit het vernachelen van de kiezer.