20 juni 2013

Gemeenteraad Borger-Odoorn tegen Gebiedsvisie Windenergie

BORGER-ODOORN – De gemeenteraad van Borger-Odoorn wijst de Gebiedsvisie Windenergie af. De politieke partijen zien een groot windmolenpark niet zitten. Draagvlak onder de inwoners voor windturbines ontbreekt… en er is onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s voor inwoners, de financiële effecten en de geluidshinder, zegt de politiek.

Door: Erwin Olij, fractieassistent PvdA-fractie Borger-Odoorn

ErwinOlij

Erwin Olij

De Gebiedsvisie Windenergie is een gezamenlijk werkstuk van Gedeputeerde Staten van Provinciale Staten van Drenthe en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. De samenstellers hopen met de gebiedsvisie invloed te hebben op besluiten van de regering over de komst van windturbines, zodat ze minder windmolens in hun gemeenten te hoeven toelaten dan de initiatiefnemers – meer dan 120 agrariërs, in Borger-Odoorn verenigd in Windmolenpark De Drentse Monden – voor ogen hebben.

Rijk beslist

Door de enorme omvang van de windparkplannen van lokale agrariërs beslist het Rijk over de plannen. Er zijn voor Borger-Odoorn initiatieven voor tachtig tot honderdvijftig windturbines die samen 250 tot 450 megawatt opwekken; in Aa en Hunze gaat het om maximaal 150 megawatt, dat is de opbrengst van vijftig turbines.

Gedeputeerde Staten van Drenthe spreekt eerder met het Rijk af dat Drenthe 280 Megawatt aan windmolens neerzet in de Drentse veenkoloniën. Het dagelijks bestuur van de provincie  verwacht hiermee een hoger aantal windmolens te voorkomen.

Onvoldoende draagvlak

De PvdA in Borger-Odoorn concludeert in maart van dit jaar dat er onvoldoende draagvlak voor een windmolenpark onder de de bevolking van de veenkolonieën is. Ook zijn de effecten van windturbines op de gezondheid van mensen volstrekt onduidelijk. De PvdA-fracties van Borger- Odoorn en Aa en Hunze zeggen in maart op voorhand  ‘nee’ tegen de Gebiedsvisie Windenergie. De PvdA begrijpt niet waarom Gedeputeerde Staten van Drenthe vasthouden aan plaatsing van windmolens in de veenkolonieën: alleen dit stukje Drenthe draagt de ‘windmolenlast’ van de hele provincie.

Henk Zwiep, fractievoorzitter PvdA Borger-Odoorn: “De provincie heeft de veenkolonieën aangewezen als plek voor windmolens. Zonder de bevolking en gemeenten de raadplegen. Zonder een maatschappelijke discussie te voeren.”

PvdA zegt ‘nee’

De colleges van Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze (de PvdA maakt geen deel uit van dit college) , Emmen en Coevorden stemmen in met de gebiedsvisie. De gemeenteraad van buurgemeente Stadskanaal neemt een motie van PvdA en GB Stadskanaal aan om de Gebiedsvisie Windenergie af te wijzen. Burgemeester en Wethouders van Borger-Odoorn (PvdA, VVD en CDA) nemen geen standpunt in, maar vragen de gemeenteraad – gezien alle commotie – of het college wel of niet verder moet gaan met de gebiedsvisie.

Verdergaan geen optie

De gemeenteraad van Borger-Odoorn – uitgezonderd GroenLinks – concludeert op 13 juni – tijdens de bijzondere en door inwoners drukbezochte – gemeenteraadsvergadering in het Brughuus in Valthermond – dat verdergaan met de gebiedsvisie voor hen geen optie is. Instemmen met de gebiedsvisie betekent immers, weten de partijen, dat de volgende stap het vaststellen van een nieuwe structuurvisie voor Borger-Odoorn is, waardoor de komst van een windmolenpark mogelijk wordt gemaakt.

Vraag is nu wat een ‘nee’ van de gemeenteraad van Borger-Odoon betekent. Kan de gemeente Borger-Odoorn een windmolenpark tegenhouden? Die vraag is lastig te beantwoorden. Het Rijk heeft de regie over de windmolenplannen in de veenkolonieën. De Drentse gemeenten mogen ‘roepen’, maar of ze ook ‘gehoord’ worden…?

Politiek doet uitspraak

Jacob Bruintjes, wethouder Borger-Odoorn (PvdA): “De toekomst moet uitwijzen wat ‘nee’ waard is. Waardevol is dat de politiek een uitspraak doet. Die was er nog niet. Daar is duidelijkheid over gekomen. Als het aan de gemeente Borger-odoorn ligt, is het helder: geen groot windmolenpark. Maar het ligt niet alleen aan de gemeenteraad van Borger-Odoorn.”

De politieke partijen van de provincie Drenthe spreken zich op 26 juni uit over de gebiedsvisie. De Statenleden zijn vanaf 19.30 uur aan het woord in het Provinciehuis in Assen.