21 oktober 2015

Leerwerkstructuur

Raadsvergadering van donderdag 15 oktober 2015

In de raadsvergadering kwam de Leerwerkstructuur aan de orde, een nieuwe manier om de Participatiewet op een voor onze gemeente zo goed mogelijke manier in te vullen. Het plan is om dat samen met Emmen en Coevorden te doen. Wij zijn niet blij met nog meer samenwerkingsverbanden, waar onze gemeente in het verleden vaak veel geld en tijd in heeft gestoken en er verhoudingsgewijs weinig van heeft geprofiteerd. Geld en tijd moet wat ons betreft zo rechtstreeks mogelijk gestoken worden in het aan het werk krijgen en activeren van de mensen waarover dit allemaal gaat. De wethouder heeft beloofd dat het allemaal zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd en dat de Sociale Teams er een grote rol in zullen spelen.