15 augustus 2016

Menno Hilverts plotseling overleden op zondag 14 augustus 2016

Ons partijlid Menno Hilverts is afgelopen zondag plotseling overleden. Hij was lid van de Partij van de Arbeid sinds 22 november 2006.
De PvdA, afdeling Borger-Odoorn, verliest in Menno een actief lid. Hij bezocht trouw de bestuursvergaderingen en hij was zeer betrokken bij politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij volgde kritisch standpunten en voorstellen van de landelijke en lokale politiek. Menig kritisch stuk over verschillende onderwerpen kwam, ter ondersteuning van bestuur en fractie, van zijn hand. Menno pleitte onder andere voor betere bereikbaarheid en versterking van de Drentse- en Groningse Veenkoloniën. Ook de Zorg en de ontwikkelingen in de Thuishulp en ontwikkelingen en regelingen voor werknemers van onder andere. Wedeka hadden zijn aandacht. Menno was voor de afdeling afgevaardigde voor het Congres en de Politieke Ledenraad. Hij had een groot netwerk opgebouwd en wist landelijke politici en ministers aan te spreken over diverse onderwerpen. Hij was zeer betrokken bij het dorp Nieuw-Buinen; was bestuurslid van Dorpsbelangen en heeft veel werk gedaan, zoals bijvoorbeeld voor de aanpassing van de faunawet in verband met de plaag van de steenmarters. We verliezen in Menno een gedreven socialist.

Het bestuur , de fractie en de afdeling van Borger-Odoorn, wensen zijn vrouw , kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.