12 februari 2017

Motie PvdA procesbegeleider aangenomen

De PvdA fractie diende samen met GB een motie in om geld vrij te maken voor een procesbegeleider die alternatieven voor het windmolenpark onderzoekt. Alleen VVD en CDA stemden tegen, zij hebben zich erbij neergelegd dat een groot deel van de inwoners van Borger-Odoorn in een windpark komen te wonen. De PvdA blijft zich verzetten tegen dit mega-windpark en blijft op een constructieve manier zoeken naar alternatieven, zoals zonne-energie.