Door op 25 juni 2015

N34 aansluiting Slenerweg, nieuwe historische blunder?!

Deze week kwam de mededeling dat het college van gedeputeerden in Assen heeft besloten om de aansluiting Klijndijk/Emmen -Noord te sluiten en de nieuwe aansluiting aan de Slenerweg in Klijndijk uit te voeren. Dit met een parallelweg naar de huidige aansluiting “Noord”.

Dat was voor mij als PvdA lid raadslid en mijn hele fractie een zeer teleurstellende mededeling, naast de 82 procent van de inwoners van Klijndijk en verder de bewoners van ’t Haantje en Emmermeer, die daar ook geen aansluiting willen. Ik hoef niet verder uit te wijden wat mijn bezwaren daartegen zijn en die van de inwoners van Klijndijk en omgeving. Dat is voldoende bekend.

Als justificatie staat ondermeer in het persbericht van de Provincie: ” is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Zuid-Oost Drenthe”. Wordt hier niet de draak gestoken met de bewoners van Klijndijk en omgeving? In ieder geval worden ze niet serieus genomen.

Denk hierbij aan de bedrijven die gevestigd zijn om en rond de rotonde in Klijndijk en die belemmerd gaan worden in hun bedrijfsvoering.

Wat mij ook zeer verwonderd is het feit dat vier gedeputeerden deze beslissing hebben genomen, waarvan drie van CDA, CU en PvdA vóór de verkiezingen tegen de sluiting van Emmen-Noord waren. Hoe kan men zo snel van mening veranderen zonder enigszins overleg of feeling te hebben met de “achterban”.

Ik ben van mening dat dit een historische fout is, net als de bouw van de nieuwe rotonde in Gieten en de haakse bocht van de aansluiting Assen – Veendam bij Assen. Denk aan de toekomst.

Hoeveel jaar zal het nog duren dat de hele N34 uit een vierbaans weg zal gaan bestaan. In dat geval zal onder meer de nog aan te leggen parallelweg storend in de weg liggen en verwijderd moeten worden.

Kees Vos