12 september 2013

PvdA Borger-Odoorn vreest voor toekomst werknemers Wedeka en EMCO

BORGER-ODOORN – De fractie van de PvdA Borger-Odoorn heeft haar vertegenwoordigers in de Tweede Kamer een brief geschreven om de noodzaak van een uitzonderingspositie voor de regio Zuidoost Drenthe onder de aandacht te brengen van staatssecretaris Jette Kleinsma. “Extra aandacht is hier nodig”, vindt de PvdA, “werknemers van sociale werkplaatsen Wedeka en EMCO hebben veel minder kans op een vaste baan dan elders in het land.”

Sterfhuisconstructie

De nieuwe Participatiewet heeft tot doel om mensen die werken in de sociale werkplaatsen naar reguliere banen bij gewone werkgevers te leiden. De sociale werkplaatsen worden zo een sterfhuisconstructie, waar vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe mensen meer komen te werken.

De staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, heeft kort geleden aangegeven dat zij bij de nieuwe Participatiewet rekening wil houden met de specifieke omstandigheden in Noordoost Groningen. Drenthe wordt niet genoemd. Zowel bij Wedeka als bij EMCO werken mensen uit Borger-Odoorn.

De Ondernemingsraad van EMCO heeft in een brief aan de gemeenteraad van Borger-Odoorn gevraagd om er bij de politieke partijen in de Tweede Kamer op aan te dringen om de Participatiewet aan te passen aan de regio.

Minder kans op baan

De fractie van de PvdA Borger-Odoorn vindt inderdaad dat de situatie in Zuidoost Drenthe – net als in Noordoost Groningen – niet vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Het aantal arbeidsplaatsen bij gewone werkgevers is gering en het opleidingsniveau in deze Zuidoost Drenthe behoort tot het laagste in Nederland. De kans voor werknemers van EMCO op het vinden van een baan bij een gewoon bedrijf, ligt in Zuidoost Drenthe beduidend lager dan in de overige delen van Nederland.