20 juni 2013

PvdA wil dat provincie Gebiedsvisie Windenergie openbreekt

‘Zoekgebieden niet alleen in veenkoloniaal gebied maar in heel Drenthe’

NIEUW-BUINEN – Tijdens de gewestelijke vergadering van de PvdA Drenthe op 6 juni heeft de afdeling Borger-Odoorn gepleit voor het openbreken van de gebiedsvisie windenergie. In de huidige plannen komen er alleen windmolens in Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. De PvdA-afdeling Borger-Odoorn vindt dat deze gebieden onevenredig hard worden getroffen door de plannen en dat de verdeling van de lasten eerlijker over Drenthe verdeeld zou moeten worden. Als er al windmolens zouden moeten komen, dan zou dat voor heel Drenthe moeten gelden. De 280 Megawatt die gepland staat, zou dan beter verspreid over Drenthe gerealiseerd kunnen worden. Dit zou enorme windparken voorkomen en er zou dan gekeken kunnen worden naar de meest geschikte plekken, en naar plaatsen waar het meeste draagvlak is. Hoewel de PvdA Borger-Odoorn tegen de gebiedsvisie is, probeert zij voorstanders te bewegen om de plannen zodanig te wijzigen, dat de schade voor het veenkoloniaal gebied zo klein mogelijk is.

Verder van bebouwing
Naast het voorstel voor het openbreken van de gebiedsvisie, deed de PvdA Borger-Odoorn ook een voorstel om de afstand tot bebouwing te verhogen. De huidige 500 meter in de plannen is volgens de PvdA Borger-Odoorn onvoldoende. Dit zou minimaal verhoogd moeten worden naar 2.000 meter om de overlast richting bebouwing te beperken.
De twee voorstellen werden net niet aangenomen. Bij het stemmen over de motie waren er evenveel voor- als tegenstanders van de motie. Opvallend daarbij was dat de PvdA afdeling Assen haar verantwoordelijkheid nam en aangaf ook een deel van de windmolens voor haar rekening te willen nemen.

Binnenkort politieke besluitvorming
Op donderdag 13 juni zal de gemeenteraad vergaderen over de gebiedsvisie windenergie. Dit zal plaatsvinden in het Brughuus in Valthermond vanaf 19.30 uur. Op woensdag 26 juni vergaderen Provinciale Staten over de gebiedsvisie. Deze vergadering start om 19.30 uur in het Provinciehuis in Assen. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. De uitkomsten van deze vergaderingen zijn nog niet duidelijk. Wat wel al duidelijk is, is dat de gemeenteraadsfractie van de PvdA in Borger-Odoorn, net als het PvdA-statenlid Peter Zwiers, tegen de gebiedsvisie zullen stemmen. Zij stemmen tegen omdat zij vinden dat het ontbreekt aan draagvlak onder het een groot deel van de bevolking. Ontstaan door het gevolgde proces, de nodige onduidelijkheden over gezondheidseffecten en waardedaling van onroerend goed en het ontbreken van positieve effecten voor het gebied en haar inwoners.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op 7 juni 2013