5 februari 2016

Standpunt PvdA in de kwestie Zuiderdiep Valthermond

Eindelijk lijkt de al 7 jaar slepende kwestie Zuiderdiep 489a in Valthermond te worden opgelost. De gemeente wil het pand aankopen.
Volgens de fractie is dit de beste oplossing voor deze langlopende kwestie, maar we hebben het college dringend geadviseerd om na aankoop het pand te slopen, de bestemming te wijzigen in ‘wonen’ en de erfscheiding wijzigen. Deze maatregelen moeten er aan bijdragen dat deze onwenselijke situatie niet meer kan voorkomen. De burgmeester heeft toegezegd deze adviezen heel serieus te overwegen en ter harte te nemen.