21 februari 2016

Standpunt PvdA Zuiderstraat 14 Buinerveen

De eigenaar heeft gebouwd naar eigen goeddunken en de gemeente is laks geweest in handhaven.
Het feit dat de schuur gedeeltelijk op gemeentegrond staat is voor de PvdA fractie geen echt argument, er wordt veel vaker op gemeentegrond gebouwd (en gedoogd!)

Volgens de PvdA fractie zat het echte probleem in het gebruik van de verschillenden gebouwen. De omvang van het bedrijf en de locatie is in de huidige bestemming niet toegestaan. Tot onze verbazing hoorden we tijdens de raadsbijeenkomst van de eigenaar zelf dat het bedrijf intussen is verhuisd! Met andere woorden: de directe reden om het bestemmingsplan deel te wijzigen is nu helemaal vervallen!

We vinden het een onduidelijke gang van zaken, maar dat is kenmerkend voor dit hele dossier. In elk geval vinden we dat het college terecht het verzoek van de eigenaar af wil wijzen: geen gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan.

Over drie weken gaan we steggelen of het in verhouding is om de eigenaar te verplichten zijn gebouw lager te maken. (het is nu te hoog volgens de regels).