21 februari 2015

Subsidie voor het Hunebedcentrum

Donderdag stond voor de tweede keer de subsidieaanvraag van het Hunebedcentrum op de agenda. In juli en september 2014 had de raad al eerder hierover met elkaar gesproken. Onze fractie was en is nog steeds een sterk voorstander om vanuit de gemeente financiële ondersteuning te bieden aan het Hunebedcentrum. Wat ons betreft kon ook vorig jaar september een klap gegeven worden op het plan. Zo niet volgens Gemeentebelangen, CDA en D66. Deze fracties, toevallig de coalitie, vond dat het plan specifieker moest worden uitgewerkt. Met wat kunst en vliegwerk van de PvdA verdween het voorstel niet in de prullenbak, maar mocht wethouder Trip terugkomen met een aangepast voorstel. Het voorstel was inderdaad hier en daar aangepast, niet dramatisch, maar toch voldoende om in de Oriënterende Raadsbijeenkomst een paar kritische vragen te stellen over het plan van aanpak en de evaluatie.
Als PvdA fractie vinden we dat je zorgvuldig moet afwegen wie subsidie ontvangt en welke effecten je ermee probeert te bewerkstelligen. Dat moest eigenlijk altijd al, maar nu helemaal: de subsidiekraan is voor veel verenigingen en stichtingen dichtgedraaid en zij moeten nu meer dan ooit op eigen kracht verder zien te gaan.
Wij vinden het heel erg jammer dat wethouder Trip geen bereidheid toonde om mee te denken in onze wens om in de evaluatie het effect van de gratis entreekaarten te betrekken. De bespreking kreeg daardoor een negatieve toonzetting, die wat ons betreft alle potentie en kracht van het Hunebedcentrum overschaduwde.
We beslissen er over drie weken over, tenzij de wethouder er meer tijd voor nodig heeft om meer informatie te vergaren en het raadsvoorstel fatsoenlijk aan te passen.
We hopen wel dat er op 12 maart over besloten kan worden, want dit duurt allemaal wel erg lang. Al die tijd wacht het Hunebedcentrum op een uitslag. Dit is geen goede reclame: het college heeft met vette letters ‘burgerkracht’ in het coalitieakkoord staan, maar dat wordt wel behoorlijk gefrustreerd op deze manier.

Ironisch genoeg wordt het door de coalitiepartners zelf gefrustreerd…