20 november 2016

Toegankelijkheid

De fractie is bezig om toegankelijkheid te agenderen op de agenda van de gemeenteraad en het college. Hoe doen we dat?
Bijvoorbeeld door iedere keer het onderwerp te relateren aan een agendapunt dat behandeld wordt. In de afgelopen vergadering hebben we dat gedaan door de schriftelijke vraag die Marjoleine Schoevers heeft gesteld over budget ‘Kansen voor alle kinderen’ , te agenderen.
Wij vinden de toegankelijkheid van de budgetten die we nu voor deze kinderen, beperkt. Te beperkt. Zo kunnen ouders zelf geen muziekles of contributie van de voetbalvereniging aanvragen. Dat moet via een tussenpersoon. Het vinden van de mogelijke tegemoetkomingen vinden we wel enorm vooruitgegaan. In de webwinkel staan de mogelijkheden op een rijtje. Maar hoe houdt de gemeente het aanbod actueel en afgestemd op de behoefte?