3 juli 2015

Vergunningverlening windmolens

windmolens2

Het zomerreces in de lokale politiek is begonnen. En de temperaturen zijn er dan ook naar! Want op de valreep van de zomer speelt het juridisch vraagstuk of minister Kamp terecht de RCR toepast op de windparken in Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Een beetje naar de achtergrond geschoven is het vraagstuk wie de vergunningen voor de turbines gaat verstrekken. Maar vroeg of laat (liever laat!) zal ook dat vraagstuk weer op de politieke agenda staan. De PvdA Borger-Odoorn vindt nog steeds dat draagvlak onder de bevolking van onze gemeente onder de aandacht van de intiatiefnemers moet worden gebracht. En dus ook onder aandacht van de vergunningverstrekker. Wij zijn het dus oneens met het college, die deze vergunningen maar al te graag in eigen hand lijkt te willen houden. Vergunningen verstrekken levert onze bevolking niets op, is onze redenering. Het levert alleen in theorie voordelen op. Want je moet wel handhaven en daar is de gemeente Borger-Odoorn tot dusverre niet succesvol in. En verder kunnen de ministers de vergunningen van de gemeente terzijde schuiven.