1 oktober 2016

Verordening inkomenstoeslag

Er ligt een voorstel om de verordening inkomens toeslag aan te passen. Deze aanpassing moet leiden tot een simpeler en kortere procedure. Op de vraag hoe lang deze procedure nu is en hoe kort deze gaat worden kreeg de fractie van de PvdA het volgende antwoord.
Vorige week heeft wethouder Alberts aangegeven in de raadsvergadering nog antwoord te zullen geven op enkele vragen die door de raad zijn gesteld over het onderwerp verordening individuele inkomenstoeslag. Hieronder staan de antwoorden op die vragen.

Raadsvragen individuele inkomenstoeslag 22 september 2016
Vraag Mw. Luchjenbroers: “Is de individuele inkomenstoeslag een toeslag die eens per jaar wordt uitgekeerd en niet in de webwinkel besteed hoeft te worden?”
–          De individuele inkomenstoeslag wordt inderdaad eens per jaar toegekend. Het is vrij besteedbaar geld. Voor de webwinkel ontvangt de persoon een apart budget. Dus webwinkel en individuele inkomenstoeslag hebben niets met elkaar te maken.

Vraag Mw. Bijker: “De aanvragen om een inkomenstoeslag worden nu onvoldoende tijdig afgedaan, hoe is dat straks?”
–          Door de uitvoering is vorig jaar een praktische werkwijze bedacht, waardoor de aanvragen zo snel mogelijk konden worden afgehandeld. Die gekozen praktische werkwijze wordt in de nieuwe verordening geformaliseerd. Onvoldoende tijdig is dus eigenlijk niet de juiste term, 97% van de aanvragen wordt binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld.