Door op 4 juni 2015

Voor burger initiatieven ‘Snel Internet’ op platte land is veel begrip maar participeren is nog steeds brug te ver!

Nationale- en Europese wet- en regelgeving belemmeren overheden en woningbouwcorporaties nog steeds om vol in te stappen ter verwezenlijking van aanleg glasvezel omdat vooral ook de ruimte van handelen voor hen onduidelijk is.
Nog langer wachten is echter geen optie , zeker niet in de krimpgebieden omdat het beschikbaar zijn van snel internet een van de medicijnen is zo niet de belangrijkste om de voortschrijdende ontvolking vanwege ontbreken van economische bedrijvigheid niet alleen te doen stoppen maar vooral ook de zorg in de toekomst voor iedereen beschikbaar bereikbaar en betaalbaar houdt. Investeren nu is dus besparen later !

Om voornoemde reden hebben op verzoek de PvdA Tweede Kamerleden Agnes Wolbert en Astrid Oosenbrug recent (mei 2015) de navolgende vragen gesteld aan de minister Henk Kamp van Economische Zaken over de wens en noodzaak van universele beschikbaarheid van breedbandinternet.

Steeds meer burgerinitiatieven worden in het leven geroepen omdat de huidige praktijksituatie uitwijst dat marktpartijen zoals o.a. UPC, ZIGGO, KPN geen glasvezel t.b.v. snel internet aanleggen in de buitengebieden omdat investeringen niet (snel genoeg) terug verdiend worden. Kortweg gezegd het past niet in hun verdienmodel van korte termijn winstmaximalisatie.

Uiteraard verwachten de organisaties van deze burgerinitiatieven, zoals de corporatie Eco Oostermoer, niet alleen een spoedige beantwoording van de minister maar ook voor hen positieve ontwikkelingen in deze.