1 mei 2015

(Wa)jong-eren en toeleiding naar werk

Jongeren met een Wajong uitkering of jongeren zonder een startkwalificatie (diploma) kunnen terecht bij organisaties die ze in een ‘meester-gezel’ setting opleiden voor een vak, zoals lasser of grondwerker. Vanuit bedrijven is geregeld vraag naar jongeren met deze vaardigheden. In Odoorn is De Fabriek sinds een paar jaar bezig om maatwerk trajecten voor deze jongeren aan te bieden, met als eindpunt een baan en/of begeleid wonen. Omdat er al langere tijd weinig tot geen aanwas van nieuwe kandidaten is, zijn intussen diverse afvaardigingen bij De Fabriek op bezoek geweest.
De fractie heeft gesprekken gevoerd, het bestuur van de afdeling, een delegatie vanuit de Provinciale Staten en de Tweede Kamer, kortom zo langzamerhand weten veel mensen van de situatie rondom De Fabriek.
De PvdA fractie heeft begin mei een gesprek met de verantwoordelijk wethouder om in breder perspectief de reïntegratie en toeleiding naar werk van jongeren te bespreken. Wethouder Frits Alberts heeft meerdere keren aangegeven van plan te zijn om reïntegratie weer terug te gaan halen naar onze eigen gemeente en het niet meer in BOCE verband onder regie van Emmen te willen uitvoeren. Wat zijn de plannen en ambities van het college en hoe denken ze gebruik te maken van al aanwezige leer-werkbedrijven binnen onze eigen gemeente?
We houden jullie op de hoogte.