9 november 2015

Werkgelegenheid

De PvdA vraagt het college meer ambitie te tonen om werkgelegenheid te stimuleren. We vragen daarbij speciaal aandacht voor verbinding met de toeristische en recreatieve sector, immers 28% van de banen in onze gemeente is gerelateerd aan deze sector. Ook willen we meer aandacht voor het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking, ook binnen de gemeente zelf.
De wethouder heeft in elk geval ons verzoek opgepakt om aandacht te geven aan ondersteuning van ZZP-ers op bijvoorbeeld het terrein van administratie en contacten met banken en andere instanties.
Op vragen van onze partij geeft de wethouder aan dat hij vindt dat de gemeente Borger-Odoorn verantwoordelijkheid moet nemen voor een fatsoenlijke CAO voor de WSW bedrijven.