Door op 20 juni 2015

Zorgverleners hebben recht op vergoeding te late betaling PGB

De Sociale Verzekeringsbank moet over achterstallige
uitbetaling van pgb-vergoedingen de wettelijke verhoging betalen als
ware zij de werkgever van de hulpverlener.
De wettelijke verhoging kan oplopen tot maximaal de helft van het te laat ontvangen bedrag.
Art 7:625 BW

 

Vonnis_PGB