Uitkopen windboeren is een realistische optie om windturbines te weren

De PvdA van Borger-Odoorn onderzoekt de mogelijkheden om de windboeren in het Veenkoloniaal gebied uit te kopen. Daarmee wil de PvdA in Borger-Odoorn voorkomen dat het gebied wordt vol gezet met windturbines.

De PvdA wil windboeren uitkopen om windturbines te weren uit Veenkoloniën

De PvdA van Borger-Odoorn onderzoekt de mogelijkheden om de windboeren in het Veenkoloniaal gebied uit te kopen. Daarmee wil de PvdA in Borger-Odoorn voorkomen dat het gebied wordt vol gezet met windturbines. Ook al heeft de Raad van State groen licht gegeven voor het bouwen van windturbines, de PvdA ziet nog steeds kansen om tot een oplossing te komen die mag rekenen op draagvlak onder de bewoners.

De PvdA Borger-Odoorn wil de windboeren uitkopen met de besparing die wordt behaald door de windturbines op zee te plaatsen. Het bouwen van windturbines op zee is aanzienlijk goedkoper dan windturbines op land. Uit onderzoek van Kees Pieters blijkt dat Wind op Zee een miljard euro (€1.000.000.000) goedkoper is dan Wind op Land, indien alle huidige bouwplannen voor windmolens op land worden vervangen door windenergie op zee.

Verder laat de studie zien dat er voldoende ruimte op de Noordzee is om alle ambities van het Energieakkoord uit 2013 en het Regeerakkoord van 2017 te realiseren. Met een deel van het miljard dat kan worden bespaard met de keuze voor Wind op Zee, kunnen de initiatiefnemers voor het bouwen van windmolens op het land worden gecompenseerd in hun kosten en inkomen. Daarmee hebben alle partijen een voordeel. De bewoners van de Veenkoloniën hebben geen last van windturbines in het gebied, de landelijke overheid realiseert duurzame energie en bespaart vele miljoenen euro’s en de windboeren kunnen hun landbouwgrond gebruiken voor het verbouwen van gewassen.

De PvdA Borger-Odoorn is in overleg met de landelijke politiek om een motie voor de Tweede Kamer voor te bereiden waarin wordt opgeroepen om te kiezen voor windturbines op zee in plaats van windturbines op land, waarbij de initiatiefnemers voor windturbines op het land worden uitgekocht.