PvdA Borger-Odoorn wil ondersteuningspakket voor vrijwilligers

Wij vinden het belangrijk dat er meer erkenning en waardering komt voor vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zijn sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en zorginstellingen nergens.

De PvdA Borger-Odoorn wil dat er een ondersteuningspakket komt voor vrijwilligers. Volgens de sociaaldemocraten is het belangrijk dat er meer erkenning en waardering komt voor vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zijn sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en zorginstellingen nergens. De ondersteuning van vrijwilligers door de gemeente kan volgens de PvdA worden versterkt.

De partij wil graag een ondersteuningspakket voor vrijwilligers. De PvdA denkt daarbij aan trainingen, ondersteuning, maar ook aan zaken als een kerstpakket of hulpmiddelen om het vrijwilligerswerk uit te kunnen voeren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan werkschoenen voor een vrijwilliger van de groenploeg van een sportvereniging.

Al jaren organiseert de PvdA Borger-Odoorn de verkiezing voor vrijwilliger van het jaar. Wij zien dat het voor de vrijwilligers die deze erkenning krijgen veel betekent en dat hun inspanningen worden gezien en gewaardeerd.

De gemeente moet veel meer doen om haar waardering voor vrijwilligers uit te spreken, tenslotte profiteert de hele gemeente hiervan.