Standpunten

Zoeken

2018-2022. Inleven. Verbinden. Meedoen.

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 heeft 5 speerpunten: Werk, inkomen, wonen, zorg en coörperaties. In het  verkiezingsprogramma kun je lezen wat de PvdA Borger-Odoorn in de komende vier jaar in onze gemeente zou willen realiseren. Klik hier voor het verkiezingsprogramma van de PvdA Borger-Odoorn.  

Lees verder

Dorpspleinen zijn geen parkeerplaatsen

De PvdA in Borger-Odoorn ziet dat de dorpspleinen in Odoorn, Borger en Valthe vooral in gebruik zijn als parkeerplaats voor auto’s en bussen. Ook hoort de fractie gebruikers, ondernemers en organisatoren van evenementen mopperen over het ontbreken van afspraken en richtlijnen

Lees verder

PvdA Borger-Odoorn wil ondersteuningspakket voor vrijwilligers

Wij vinden het belangrijk dat er meer erkenning en waardering komt voor vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zijn sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en zorginstellingen nergens.

Lees verder

Seniorenconsulent noodzakelijk voor ouderen in onze gemeenten

De PvdA in Borger-Odoorn wil dat er een seniorenconsulent voor ouderen komt. Volgens ons is er de laatste jaren te weinig aandacht geweest voor ouderen. We zien dat in de gemeente veel ouderen vereenzamen, doordat ze het contact met hun familie, vrienden en kennissen verliezen.

Lees verder

Uitkopen windboeren is een realistische optie om windturbines te weren

De PvdA van Borger-Odoorn onderzoekt de mogelijkheden om de windboeren in het Veenkoloniaal gebied uit te kopen. Daarmee wil de PvdA in Borger-Odoorn voorkomen dat het gebied wordt vol gezet met windturbines.

Lees verder