13 april 2015, om 14:00, dorpshuis De Weidehoek aan de Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster. | dorpshuis De Weidehoek aan de Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster.

Bijeenkomst over ouderenbeleid

De PvdA-Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe nodigt u graag uit voor de derde bijeenkomst voor alle Drentse leden van 65 jaar en ouder op maandagmiddag 13 april vanaf 14.00 uur. Deze vindt opnieuw plaats in dorpshuis De Weidehoek aan de Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster. Uw partner is ook hartelijk welkom!

Speciale gasten zijn dit keer Rein Munniksma en Wim Zwaan. Rein – pleitbezorger voor de mooie natuur in Drenthe – is bezig aan zijn laatste maanden als gedeputeerde. Wim – al decennia lang hèt gezicht van de PvdA in Meppel – was tot vorig jaar raadslid en is kandidaat voor Provinciale Staten. Zij vertellen vooral over hun betrokkenheid bij en activiteiten voor de PvdA en geven vast hun visie op de toekomst. Verder zal er ook aandacht zijn voor de situatie als gevolg van de verkiezingen van 18 maart. Misschien kan er al iets gezegd worden over de collegevorming.
U kunt uiteraard volop reageren.

Deze bijeenkomsten worden ook georganiseerd voor de gezelligheid. Er is dus ook ruim de tijd om bij te praten. Wilt u nalezen hoe het de vorige keer op 27 oktober 2014 was, lees dan de impressie van die bijeenkomst.

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden, maar het staat u vrij om in de Rode Hoed bij de uitgang een kleine bijdrage in de kosten te deponeren.

Wilt u er bij zijn, maar is het vervoer een probleem, laat het ons weten en wij zoeken samen met u naar een oplossing.

Doet u mee, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons dat laat weten. Dat voorkomt dat wij te veel of te weinig gebakjes en hapjes in slaan. U kunt uw komst aanmelden op alberthuizing42@gmail.com of telefonisch (06) 23 82 07 31.

Verkiezingsprogramma en ouderen
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om het verkiezingsprogramma van PvdA Drenthe onder uw aandacht te brengen en dan vooral een paar zaken die voor ons als ouderen van belang kunnen zijn.

Nu is de diversiteit onder de ouderen net zo groot als onder mensen jonger dan 65 jaar. Maar ouderen hebben één ding gemeen: er komt een moment – voor de één wat eerder dan voor de ander – dat de gezondheid minder wordt, de mobiliteit afneemt en het meedoen in de samenleving moeilijker wordt. Dat houdt in dat we andere inwoners van Drenthe vragen om met deze groep solidair te zijn, net als voor anderen in onze samneleving die hulp nodige hebben. Door er voor te zorgen dat de zorg toereikend en bereikbaar blijft. Door woningen en wijken aan te passen aan de oudere mens en door het (helpen) opkopen van woningen van ouderen, die naar een meer passende woning willen verhuizen.

In elk dorp van enige omvang zouden eerstelijns zorgvoorzieningen te vinden moeten zijn. Als het aan de PvdA ligt, krijgen dorpshuizen een bredere functie. Dokter, fysio en alle Wmo-diensten moeten er ook een plekje in kunnen vinden. De provincie moet behulpzaam zijn bij de instandhouding van de dorpshuizen, belangrijk voor het goed functioneren van de gemeenschap.

Het verkiezingsprogramma pleit voor sterke ondersteuning van mantelzorgers. Belangenbehartigers van mantelzorgers verdienen gefaciliteerd te worden.

Dit en veel meer kunt u vinden in het verkiezingsprogramma. U kunt ook naar de website van PvdA Drenthe gaan. Daarop staan de onderwerpen uit het verkiezingsprogramma netjes op een rijtje en dat maakt het gemakkelijker om het standpunt te vinden over die onderwerpen die u interesseren.

Wij roepen u in ieder geval op 18 maart te gaan stemmen om te zorgen dat PvdA Drenthe een grote, -en hopelijk- de grootste partij blijft in Provinciale Staten!

Emmen, 24 februari 2015

Met vriendelijke groet, PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe

Albert Huizing, voorzitter