11 februari 2017 | Nader te bepalen

Huldiging vrijwilliger van het jaar 2016

Uit de drie genomineerden is de vrijwilliger van het jaar 2016 gekozen.