12 februari 2017

Er is genoeg werk, er zijn alleen te weinig banen

De PvdA fractie heeft wethouder Alberts dringend verzocht om de vrijwilligers en de mantelzorgers in het Sociaal domein een positie te geven: hun inzet is niet alleen noodzakelijk, maar ons hele systeem staat of valt met hun bereidheid om zich in te zetten. De wethouder was het hier mee eens en heeft beloofd dat hij zich erover gaat buigen.