PvdA afdeling Borger-Odoorn reikt de Vrijwilligersprijs 2017 uit aan Vrijwilligers Van Slag

23 februari 2018

De jury voorzitter en fractievoorzitter van de PvdA Henk Zwiep, had lovende woorden voor de drie genomineerden. De bewoners van de gemeente BorgerOdoorn hadden gekozen: op de eerste plaats Vrijwilligers Van Slag en op een gedeelde tweede plaats Vereniging voor Dorpsbelangen in Nieuw-Buinen en de bestuursleden van Fitplus Borger-Odoorn. Een groot deel van de genomineerde vrijwilligers was aanwezig.

In de toespraak gaf fractievoorzitter en lijsttrekker Henk Zwiep aan dat vrijwilligers erg belangrijk zijn voor de verenigingen, voor de leefbaarheid en verbinding met de inwoners in een dorp, voor het bevorderen van sportieve activiteiten voor jong en oud, voor culturele activiteiten.

Bepaalde activiteiten verdienen extra aandacht; Dorpsbelangen Nieuw-Buinen met de mooie herinneringen aan het bezoek van Koningin Maxima aan het dorp en de daaraan gekoppelde activiteiten zijn waardevol; Vrijwilligers van Fitplus  in Borger die met een klein bestuur voor ouderen veel activiteiten ontwikkelen. Al deze actieve vrijwilligers kunnen niet genoeg gewaardeerd worden, aldus jury voorzitter Henk Zwiep.

De winnaar Vrijwilligers Van Slag verdient deze prijs, aldus een trotse Henk Eggens. Verschillende groepen zijn verantwoordelijk voor de opbouw van het podium, de lichtshow, onderhoud en installatie van apparatuur, begeleiden van muzikanten en bands, programmering en artiestenboeking. Vrijwilligers van jong tot oud zetten zich in voor een cultuurpodium en platform voor talent. Opmerkingen van stemmers: mooiste en succesvolste cultuurpodium voor Borger en omgeving. Henk Eggens dankte namens de groep voor de uitgesproken waardering, voor de oorkonde, de bon en de bloemen. Ook de andere twee genomineerden kregen een boeket bloemen overhandigd.