5 februari 2016

Thuis blijven met een lening

College neemt idee PvdA fractie over
Toen de begroting eind 2015 door de raad werd besproken en vastgesteld, diende de PvdA een motie in om de blijverslening op te nemen in de vernieuwde woonvisie. In de raadsvergadering van 28 januari 2016 werd een toelichting op de blijverslening gegeven door de heer Brondijk van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Voor wie er nog niet van gehoord heeft: de blijverslening maakt het mogelijk je huis aan te passen aan de behoeften als je ouder wordt. Zo kun je langer in je eigen huis blijven wonen. Het staat gemeentes vrij om de blijverslening aan te bieden. De PvdA fractie vind het voor Borger-Odoorn bijna vanzelfsprekend dat het ingevoerd wordt: meer dan een vijfde (22%) van onze inwoners is 65 jaar of ouder. En dit aandeel groeit ieder jaar! Goede zaak van het college om een goed idee van onze fractie over te nemen!

Klik voor meer informatie over de blijverslening.